Slægtstræ
Startside Slægtstræ Kühle-efterkommere Stamkort

 

  Claus Kühle 
+ 1643 i Stade
Peter Kühle
Stade
+1670
Nicolaus Kühle
*? + 1691
Borgmester i Stade
4 børn
(5)
Nicolaus Johan von Kühle *1681 +5.10.1736
Dansk major
3 børn
Gift 2 1730
Christiane Sophie  Rewentlow von Schaffenberg  1696-1746
Carl Gustav von Kühle * 1712 - +30.12.1770 Frederiks hosp, Kbh Major
3 børn

Gift2 15.1.1756 Hedvig Beata Estenberg
*12/11.1725 +28.5.1783 i Snälleröd

Carl Nicolaus Christian von Kühle
*15.10.1748 i Vinger
+16.8.1812, Teaterdirektør i Bergen,
Toldkasserer i Horsens
23 børn

Søren Anton van der Aa Kühle
*18.4.1784 Blovstrød
+17.4.1847
Kaptajn, Postmester i Assens
11 børn

gift 13.5.1812


Cai Ludvig Balkan Kühle

* 23.8.1828-
+11.12.1891 Stations
forstander i Hurup
9 børn

Andreas Frederik van der Aa Kühle *5.7.1877
+ 4.6.1943

Soldatermis
sionær
2 børn

Gift 1 Nielsine Margrethe Møller
1877-1907 

Gift2 2~5.5.1911 med Jensine Margrethe Rasmussen

 

Svend Aage van der Aa Kühle
1916-1988, sognepræst

 


Andreas Sejr van der Aa Kühle  28.3.1943

~Kirsten Ckristensen

Charlotte Elisabeth Kühle  15.4.1969

~Jakob Kramhøft

Jens Daniel Kramhøft * 10.10.1998
  Hans Sommer
+ 12/1.1626
5 børn
Claus Sommer *13/1.1624-+ 7/3.1702  Borgmester i Krempe 2. Rebekka Sommer *3.4.1655
+ 1717
  Wolber Görrdes
    Metta Kollen ~1650
        Anna Isabella von Krebenitz
+ 1727 
       
  Claus Kühle 
+ 1643 i Stade
Peter Kühle
+1670 Stade
Nicolaus Kühle
*? + 1691
Borgmester i Stade
Petrus Kühle
*4.8.1670
Borgmester i Stade 3 børn
4 ægteskaber
Gift 1 1740
Agnesa Margrethe Kühle * **18.7.1715
+ 28.8.1751
      1. Margaretha von Beveren *? + ca. 1673
Guilliam van der Aa, Hamburg Antonius van der Aa  ++ 31/10.1667 Guilliam van der Aa, borgmester i Stade + 1693 Joachim van der Aa kæmner i Stade + 20/2.1714 Barbara Elisaberh van der Aa **11.9. 1694 gift 29/5.1711  gift

van der AA

Anna de Greve
      Agneta Pahlen gift 1688
         

Søren Lykke Solberg,
* 17.8.1732-? i Larvik
Grosserer, Kinakaptajn
4 børn

Birgithe Lykke Solberg
*16.1.1762
+27.3.1832

Jonathan Sejr Kühle * 26/6.2002
       
         
       
        Dør under Kbh. ildebrand 1728 Anne Marie Staal 
*16.10.1728 i Kbh.
       
        Overlever branden på volden.
       
          Niels Nielsen Schmidt  *1720 Assens +<1774

Købmand Hans Storm Schmidt **3.3.1758 i Assens

, Købmand
+14.11.1806

6 børn

gift 20.12.1786

 

 

Wilhelmine Sophie Schmidt
* 23.3.1791
+ 7.3.1890

       
         
       
        Hans Rasmussen Storm 
4 børn
Vilhelmine Conradine Hansdatter Storm *1735

~2 1774 Daniel Samsøe 1745-1785, Købmand

       
        Ellen Hansdatter
       
          Lauritz Pedersen Schmidt, + 17/10.1786 Landmand, tidl. Skibsfører og skibsbygger ~1754

 

Charlotte Louise Schmidt * 20.10.1761
+15.7.1854
Morten Peter Kühle * 28.8.1971

~Marianne

Amalie Mathilde Kühle * 18/7 1999
       
         
       
      Hans Rasmussen Nelleborg Rasmus Hansen Nellemann ** 12/10.1679 i Kværndrup ++ 21/4.1753 Ane Sophie Nellemann *1731 +5/5.1801 i Kerte sogn
       
      Rasmus Rasmussen + 1730 Kværndrup Maren Rasmusdatter
      Anne Jørgensdatter + 1727
          Michel Larsen *1720 ++ 9/5.1790

~2 1766 Karen Degns *1722

Lars Michelsen
* 1756

~1792

Jens Bang Larsen *1793-
+16.9.1869
Husmand i Orte sogn
9 børn

Gift 1 Ane Madsdatter *1784 + 31/12.1829


Ane Jensen

* 10.1.1834-
+21.10.1904
Marius Emil Kühle * 8/10.2001
       
         
       
          ? Emil Kühle *29/3.2005
       
         
       
            Maren Bondesdatter * ca 1756

~1 Skræder og husmand Jens Bang 1757-> 1787

Mathias Alexander Kühle * 31.10.1986
       
         
       
           
       
         
       
              Johanne Rasmusdatter
*1798-
?
       
         
       
           
       
         
       
             

Ebbe Johannes van der Aa Kühle  17.6.1945

~Kirsten Josefsen

Lene Maria Kühle  21.1.1971

~ 6.9.1997 Jesper Jühne

Julie Marie Jühne *31/12.2000
       
         
       
           
       
         
       
            Rasmus Pedersen Niels Rasmussen, *17.6.1805 Tøstrup
+ 27.8.1881 

Fisker/ Snedker el. tømrer

3 børn

Nicolai Anthon Rasmussen   *17. 12. 1828 i Sjørup Arbejdsm.  +13.3. 1913

~18.3.1860

Jensine Margrethe Rasmussen 
* 19.6.1872- 26.6.1952

~5.5.1911

Louise Maria Jühne * 14/11.2002
       
         
       
           
       
         
       
            Ane Pedersdatter Mathilde Maria Jühne * 14/11.2002
       
         
       
           
       
         
       
       

Jens

Andreas Jensen 

*1708  
+1780

Sadelmager i Christiania 
antog navnet Molbech

7 børn

 
Johan Christian Molbech   

*1744 - 
+2.2.1824

Teolog/ Repetent Sorø Akademi
professor

 
Emilie Molbech, *25.8. 1793 
+ 20.6. 1878

1 uægte
3 med Niels

       
 

Mogens

Ingemar Mogensen Sæter *1616 +1694

Mogens Ingemarsen *ca 1652 +1692
~1677

Lene Maria Molbech *1686 +1733

 

Ammund

Magdalene Ammunds-datter

+ ca 1697

     

Anne Andersdatter + 1697

         

Anna Elisabeth Hansdatter,  

¨ 20.2.1731.

 
       
         
       
          Christian Gottlieb Tübel

 

Louise Philippine Frederikke Tübell 

*1760 - 
+2.8.1829 

 

Nanna Christina Kühle * 8.6.1972 ~Elvir Maleskic * 11.04.1977

Selma Maleskic *1/10.2003 

       
         
       
          Anna Elisabeth van den Bergh

Isak Kühle Maleskic *21/4.2006

       
         
       
              Søren Pedersen Ane Margrethe Sørensen
*7. 1.1830 Nørager sogn
+21.4.1912

Paul Christian van der Aa Kühle * 26.9.1947

~1 Marianne Simonsen
~2 Annette Junge Larsen

Søren Jacob Kühle * 17.10.1968

~19.8.2006 Vibeke Moos Knudsen

Asger Moos Kühle* 2.4.2004

       
         
       
           

Martin Moos Kühle * 14.6.2006

       
         
       
             

Benedikte Eva Majbrink * 14.2.1971

 

Fredderik Paw Majbrink * 28.8.1998

       
         
       
           
       
         
       
              Maren Jørgensdatter
       
         
       
           
       
         
       
             

Claus Henrik van der Aa Kühle 
* 22.5.1972

       
         
       
           
       
         
       
    Hans Hansen
* Vippel
+ 17.1.1659 i Tinglev (druknet)
Niss Hansen Tingleff 
* 24.6.1630 i Tinglev
+>1708<1726
~1.11.1657 i Tinglev

Sognedegn Tinglev, grdm i Vonsild

6 børn

(2)
Hans Nissen Tingleff
*24.9.1659 i Tinglev
++22.2.1736 i Vonsild

~1 dec 1698 i Vonsild Christin Jespersdatter Brun *1.8.1680
+ 5.1.1701
~2 27.6.1702 i Alminde

8 børn

(8)
Jens Hansen Wyff
*1719 i Vonsild
+4.8.1798

~29.6.1747

Teglbrænder, ejer teglgaard

Tillægger sig navnet Wyff ?

Christian Jensen Wyff
*15.10.1758 i Vonsild
+31.3.1814

~1 9.11.1781 Anne Marie Mortensdatter
*1755
+30.11.1800
~2 6.3.1802

5 børn

(1)


Jens Christian Wyff
*1.1.1803 i Vonsild
+27.4.1864

~15.7.1825


Christian Jensen Wyff *27.12.1827 
+1892
i Vonsild

Proprietær Paulinesminde
Sogneråds-
formand, amtsrådsmedlem

~2.10. 1862 i Christiansfeld

6 børn

6.barn

Johannes August Vyff * 10.8.1870-1932

Else Elise Kühle
* 26.4.1919-
+ 9.6.2003

 
    Nis Birgitte Nisdatter
      Niels Maren Nielsdatter
*?Dons
++28.2.1748
       
      Peder Christian Pedersen Sille Maria Christiansdatter
*1723
+21.4.1808
       
         
       
        Christen Hans Christensen

Vejstrup

~2
Anna Christina Hansdatter
*1777
+24.3.1811

 

Signe Junge Kühle * 26.7.1985

       
         
       
        Jens Maren Jensdatter
       
         
       
            Peter Nissen *ca 1765

Grdm i Faurvraa, Tyrstrup sogn;
Haderslev

Ane Margretha Nissen 
*22.12.1800 

       
         
       
          Anna Margareta Christensen * ca 1728
       
         
       
          August Ane Marie Augustdatter
* ca 1757

Rebecca Junge Kühle * 22.1.1990

       
         
       
           
       
         
       
      Christian Nissen Hugger, grdm i Hejls *1681 ++30.10.1729 i Hejls Nis Christensen Hugger, Skartvedg. *1709 i Hejls +21.1. 1766 i Skartved Christen 
Nissen
Skartvedgaard *7.7.1743
+3.2.1810
Nis Christensen
*18.6. 1781 Bjært
+212.7.1851
Skartvedgård
~6.8.1803
1.
Christen Nissen Lind
* 26.6.1804 Bjært
+16.4.1886 i Bjært, grdm Skartvedgård

~11.6.1836

4 børn


2. 
Pauline Elisabeth Lind * 7.6.1841 i Bjært, Skartvedgård
+ 24.11.1871 i Vonsild, Paulinesminde

    Niels Nielsen grdm i Hejls Nille Nielsdatter
      Christen Nissen ?*1660 +1731 i Agtrup Maren Christensdatter
*1702(5) i Dynnevad,Als,
+10.5.1782
    Nis Jensen Maren Nisdatter ?*1659 +1720 i Agtrup
      Gregers Nissen *1688 Gm. Hammelev
+22.3.1755 Blært
Nis Gregersen, Vesterbygaard
*29.7.1711 i Hammelev
+ 14.10.1779 i Bjert
An´ Nisdatter
** 27.5.1749
+ 28.12.1828
    Jens Boysen (Gregersen) gm Kielstrup Bodil Jensdatter *ca 1682 +10.1.1763
      Michel Poulsen Kildevæld *1689 Bjært +10.12.1763 i Varmark Sara Michelsdatter *1725 i Varmark + 30.9.1793 i Bjert
    Matz Hartvigsen *1667 i Stenderup +1721 i St. Anna Matzdatter *1705 i Stenderup
+21.2.1777
    Mette Nissen
~4.11.1702
      Søren Godskesen, * Lejrskov, grd Ferup + ca 1712 Lars Sørensen Skov *1709 + 1784 i Ferup
~27.6.1737 i Lejrskov
Hans Larsen Schou *1750 i Ferup
~1 1778
Mette Hansdatter Schou
*7.7.1778 Lunderskov
+1.6.1843 i Bjært

Johannes Steffen van der Aa Kühle * 24.5.1951

~Benedicte Nielsen

Helene Louise Kühle * 10.6.1982

      Anna Laursdatter
      Stephan Gertrud Stephansdatter *1720
       
      Niels Pedersen Møller *1661 Gm Lunderskov + 1744. ~1.6.1701 Søren Nielsen Møller *1716 +>1787 Harte Maren Sørensdatter ** 5.2.1758 i Lunderslov
+ 1786
      Magret Olufsdatter
        NN *1730 ++12.6.1768 i Lunderskov
       
           

Lauritz

Anne Kristine Lauritzdatter Fyhn

* 19.3.1814 i Skartved
+ 14.4.1847

       
         
       
           
       
         
       
              Margrethe Emilie Kühle * 14.5.1985
       
         
       
           
       
         
       
              Peder Christian Larsen
* 9.6.1804 i Vodskov
+ 5.10.1876

~12.11.1830 i Horsens
fæster fra 1830 og gårdejer fra 1853 af Meldgård, Lyngdrup


Laurids Johannes Pedersen

*7.2.1846 på Meldgård, Lyngdrup
+ 16.9.1920

Gårdejer Vestergård

Else Kirstine Katrine Pedersen Meldgaard 
* 22.12.1878
+1950

Kaldet Gedua


Astrid Johanne Kühle * 19.11.1987

       
         
       
           
       
         
       
             

Edith Margrethe van der Aa Kühle * 25.5.1955

~Christian Fløistrup * 23/4.1956 + 8/5.2007

Anne Merete Fløjstrup * 8.10.1979
       
         
       
           
       
         
       
    Jens Bodel Jensen
* ca 1636
++24.4.1689 grdm. Vestergård, Hvilshøj
Svend 
Bodelsen
**20.11.1670
++ 22.4.1755
grdm. Vestergård, Hvilshøj
Peder Svendsen
**18.4.1723 i Ø.Brønderslev
+ 14.4.1797
~4.10.1761
Grdm Mellegård
Peder Pedersen
**10.9.1769 i Horsens

+ 1.5.1831

Gårdfæster Mellegård, Horsens

~22.2.1799 i Horsens

Else Kirstine Pedersdatter
* 23.4.1809 på Meldgård, Lyngdrup
+ 2.2.1889

~12.11.1830 i Horsens kirke

husmoder Mellegård

 

      Margrethe Andersdatter
      Thomas Else Thomasdatter
*1686
++ 8.6.1757
       
      Christen Laursen 
* ca 1649 
++ 1.4.1708
grdm Brandborg, Aistrup
Christen Christensen 
** 12.5.1678
++ 25.7.1746
Grdm. Sindholt, Aistrup

~2 ca 1727 

Else Christensdatter
**6.10.1728 Aistrup
+ 29.11.1792
~1 15.5.1753 Peder Jensen(** 15.5.1718 +1760)
~2 4.10.1761
      Kirsten Madsdatter
  Knud Hansen Worm, skriver Chr.IVsmedie/ Herredsfoged Smørum Christian Worm ** 27.10.1621 Bremerholm kirke
+1693
ejer Korslund, Hellevad
¨4 gange
Knud Christiansen Worm 
+ 16.7.1724
ejer Røgelhede, Hellevad
Birgitte Knudsdatter Worm * 1691 i Hellevad
++22.7.1766
~ca 1727 enkem. Christen
  Birgitte Carstens-
datter
  Erik Andersen ~2 Birgitte Eriksdatter
    Peder Jensen (Mørk, den yngre) Anne Pedersdatter (Mørk)
+ 1727
        Søren Christensen
* ca 1693
+ 22.1.1780
Grdm Østergård, Lyngdrup
Jens Sørensen
**17.1.1734, Horsens kirke Grdm.Østergård, Lyngdrup
+ 3.5.1797
Mette Jensdatter
* 5.6.1780 Østergård, Lyngdrup
+ 5.1.1854

~22.2.1799 i Horsens

Lars Emil Fløistrup * 24.11.1981

       
      Jens Thomsen
*ca 1644
++ 25.5.1713
grdm Lyngdrup
Birgitte Jensdatter
* 25.9.1698
+18.3.1771
      Anne Andersdatter
      Søren Nielsen, grdm Horsens Jens Sørensen
**14.1.1714  i Horsens
+ 16.4.1773
Grdm.
Birgitte Jensdatter
**28.2.1751 i Horsens
+29.8.1780
      Birgitte Jensdatter
        Mette Christensdatter
* 1715-16
+ 17.2.1773 i Horsens
       
        Niels Jepsen * 1732 Jeppe Nielsen
* ca 1758 i Grindsted, Hammer sogn
+ 17.1.1843
grdm Ny Kjærsgård, Aistrup
Frederik Christian Jeppesen
** 19.11.1800 i Hammer
Gårdm. Vesterholdt.

+ i Amerika

Jeppe Peder Frederiksen
* 15.6.1826 i Vesterholdt, Aistrup
+26.3.1910 i Aistrup

~ 25.1.1850 i Aistrup

Gårdm og sognefoged i Aistrup


Ane Cathrine Oline Jeppesdatter

* 30.4.1855 i Aistrup
+ 3.11.1918

Grdm kone Vestergård

       
        Gyde Christensdatter *1732 +<1801
       
        Niels Hansen *1722 Grdm Kiersten Nielsdatter
* ca 1762 Hammer sogn
+ 21.8.1847 i Aistrup
       
        Johanne Pedersdatter * 1744  (en søster, der hedder Anne)
       
          Ole Ane Kathrine Olesdatter 
* 1799(1805) Øst. Brønderslev
+ 8.5.1867
~ før 1824

Husmoder 5 børn 1845 Vesterholdt
Aftælgtskone Sindholt, Aistrup

Mette Malene Fløistrup * 7.6.1986
       
         
       
           
       
         
       
          Christen Peder Christensen 
* ca 1804
+14.3.1869 i Ny Kjærsgård

~20.12.1825 i Aistrup

Gårdmand i Ny Kjærsgård, Aistrup sogn


Ane Kathrine Pedersdatter
* 20.4.1831
+11.7.1911 i Aistrup

~ 25.1.1850 i Aistrup kirke

       
         
       
           
       
         
       
          Christen Maren Christensdatter * ca 1799
+ 16.8.1868 i Ny Kjærsgård

~20.12.1825 i Aistrup

husmoder Ny Kjærsgård

Mads Christian Fløistrup * 19.6.1990
       
         
       
           
       
         
       
 

horizontal rule

 

Oprettet 20. maj 2004
Webmaster: Paul Kühle, e-mail
Denne side er hostet af NETbyggeren.dk